Naudojimosi taisyklės

 

Šia interneto svetaine suteikiama teisė naudotis šiomis sąlygomis: 

Naudodamasis interneo portalu www.personalas.net (toliau - "personalas.net") jūs prisiimate teisinę atsakomybę dėl šių sąlygų, kurios įsigalioja nuo pirmojo jūsų naudojimosi momento pradžios. Jeigu jūs nesutinkate su šių sąlygų teisine atsakomybe prašome nesilankyti ir (arba) nesinaudoti "personalas.net". 

UAB Personalo brokerių centras, svetainės "personalas.net" tvarkytojas, šias sąlygas gali keisti bet kuriuo metu, pakeitimus paskelbdamas internete. Prašome perskaityti šias sąlygas ir reguliariai pasitikrinti, kad esate susipažinęs su galimais tolesniais pakeitimais. Jūsų tolesnis naudojimasis "personalas.net" po to, kai pakeitimai paskelbti internete, reiškia, kad jūs teisiškai sutinkate laikytis šių atnaujintų ir (arba) pakeistų sąlygų. 

Naudojimasis "personalas.net"

Šioje svetainėje publikuojamą turinį galima naudoti tik jūsų asmeninio naudojimo, nekomerciniais tikslais. Jūs taip pat sutinkate nekeisti, neperdaryti šioje svetainėje skelbiamo turinio niekaip kitaip, kaip tik jūsų asmeninio naudojimo, nekomerciniais tikslais. Nemokamai pateikiamą informaciją galima cituoti ir publikuoti tik nurodžius šaltinį www.personalas.net. Jei straipsnis ar kita medžiaga pasirašyta vardu ir pavarde, būtina nurodyti ir autorių.

Bet kokiam kitam "personalas.net" turinio naudojimui reikia gauti UAB Personalo brokerių centro sutikimą raštu. 

Jūs sutinkate, kad "personalas.net" naudositės tik teisėtais tikslais ir tik tokiais būdais, kurie nepažeis, neapribos arba nesuvaržys kitų asmenų naudojimosi "personalas.net". Draudžiamas elgesys apima priekabiavimą arba sukeliamus nepatogumus bet kuriam asmeniui, paskelbiant nepadoraus arba įžeidžiamo pobūdžio turinį, arba sutrikdant normalų "personalas.net" dalyvių bendravimą. 

Atsakomybės atsisakymas ir apribojimas 

"personalas.net" turinys, įskaitant informaciją, pavadinimus, nuotraukas, paveikslus, logotipus ir piktogramas, susijusias su "personalas.net" ir UAB Personalo brokerių centras, produktai ir paslaugos (arba trečiųjų šalių produktai ir paslaugos) yra pateikiami tokie, "kokie yra", ir tuo pagrindu, "kad jais galima naudotis", be jokių pristatymų arba suteikiamų garantijų (tiesiogiai arba numanomai nustatytų teisės aktuose) tiek, kiek tai leidžiama įstatymu, įskaitant numatytas pakankamos kokybės, tinkamumo konkrečiai paskirčiai, teisių nepažeidimo, suderinamumo, saugumo ir tikslumo garantijas. 

Jokiomis aplinkybėmis "personalas.net" ir (arba) UAB Personalo brokerių centras nebus atsakingi dėl tolesnių nuostolių arba žalos (nesvarbu, ar tokie nuostoliai buvo numatomi, galimi numatyti, žinomi ar kitokie): a) duomenų praradimo; b) pajamų arba numatomo pelno praradimo; c) verslo nuostolių; d) galimybių praradimo; e) geros valios praradimo arba reputacijos (gero vardo) sugadinimo; f) trečiųjų šalių patirtų nuostolių arba g) bet kurios netiesioginės, atsiradusios kaip pasekmė, ypatingos arba išskirtinės žalos atlyginimo, kylančio dėl naudojimosi "personalas.net", neatsižvelgiant į veiksmo formą. 

"personalas.net" nesuteikia garantijų, kad visas "personalas.net" svetainės turinys funkcionuos be sutrikimų arba be klaidų, kad bus ištaisyti trūkumai arba, kad interneto paslaugų teikėjų tarnybinės stotys, perduodančios turinį vartotojui, bus be žalingų virusų. 

Intelektinė nuosavybė 

"personalas.net" ir (arba) UAB Personalo brokerių centras arba trečiųjų šalių pavadinimai, vardai, atvaizdai ir logotipai ir jų produktai bei paslaugos yra ginami autoriaus teisių ir prekių ženklų teisių. Niekas šiose sąlygose negali būti aiškinama kaip numanoma nuoroda, prieštaravimo teisės praradimas arba koks nors kitoks leidimas arba teisė naudoti "personalas.net" ir (arba) UAB Personalo brokerių centro arba trečiųjų šalių kokį nors prekės ženklą, patentą, projekto arba autoriaus teises. 

Duomenys, pateikiami "personalas.net" 

Pateikdami bet kuriuos duomenis "personalas.net", įskaitant bet kurią tekstinę informaciją, nuotraukas, grafinius duomenis, vaizdo arba garso medžiagą, jūs sutinkate, kad teikdami šiuos duomenis "personalas.net" tvarkytojui UAB Personalo brokerių centrui suteikiate nuolatinę, neišskirtinę, nemokamą, leidimo nereikalaujančią teisę bei leidimą naudotis tais duomenimis, juos dauginti, keisti, pritaikyti, skelbti, versti ir naudotis visomis autorių teisėmis perduotų duomenų atžvilgiu, vykdant "personalas.net" veiklą sutinkamai su Lietuvos Respublikos Asmens duomenų įstatymu bei kitais teisės aktais. Jeigu jūs nenorite "personalas.net" tvarkytojui UAB Personalo brokerių centrui suteikti anksčiau išvardytų teisų, prašome duomenų neteikti. 

Atsižvelgiant į pasakytą ankstesnėje dalyje, pateikdami šiai svetainei duomenis, jūs garantuojate, kad: 

- duomenys priklauso jums ir jūs turite teisę juos perduoti anksčiau išvardytomis sąlygomis ir tikslais;

- duomenys nėra šmeižikiški;

- tai nepažeidžia kokio nors įstatymo;

- atlyginsite UAB Personalo brokerių centras visus teismo mokesčius, žalos atlyginimą bei kitas išlaidas, kurias UAB Personalo brokerių centras gali patirti, jums pažeidus anksčiau minėtus garantinius įsipareigojimus; ir

- suteikiamų duomenų atžvilgiu jų skelbimo "personalas.net" bei anksčiau nurodytais tikslais jūs atsisakote bet kurių moralinių teisių. 

Duomenų teikimo taisyklės 

Teikdami duomenis jūs sutinkate laikytis šių taisyklių. Jos galioja visose svetainės srityse. 

Draudžiamas įžeidžiamas arba piktnaudžiaujamas elgesys (informacija). 

Draudžiama teikti neteisėtus arba prieštaravimą keliančius duomenis: neteisėti, priekabiaujami, šmeižikiški, piktnaudžiaujami, grasinami, kenksmingi, nepadorūs, seksualiai orientuoti, įžeidžiantys rasiniu arba religiniu pagrindu bei kitaip keliantys prieštaravimą duomenys yra nepriimtini. 

Draudžiama svetainę užtvindyti arba skelbti su svetainės paskirtimi ir tikslais nesusijusią medžiagą bei duomenis: neleidžiama daug kartų skelbti tų pačių arba labai panašių duomenų. 

Draudžiama naudoti vulgarius, įžeidžius vardus kaip vartotojo vardus. 

Pažeidus šias Naudojimosi taisykles, apie tai jums gali būti pranešta elektroniniu paštu (laišku), kuriame informuosime, kodėl jūsų pateikti duomenys negali būti paskelbti. Šiuo laišku taip pat įspėsime, kad pakartotiniai šių taisyklių pažeidimai gali turėti tolesnių pasekmių, įskaitant tačiau tuo neapsiribojant, galimybės lankytis svetainėje bei teikti duomenis ribojimą. 

UAB Personalo brokerių centras pasilieka teisę bet kuriuo metu bet kuriuo pagrindu, dėl bet kurios priežasties iš svetainės pašalinti bet kuriuos šias naudojimo taisykles pažeidžiančius duomenis bei informaciją. 

Bendrosios nuostatos 

Jeigu kuri nors šių sąlygų dalis būtų pripažinta neteisėta, negaliojanti arba kitaip neįgyvendinama bet kurios šalies, kurioje, manoma, kad šios sąlygos, turėtų galioti, teisinėmis priemonėmis, tai tiek, ir atsižvelgiant į sąlygos neteisėtumą pripažinusią jurisdikciją, kiek tos sąlygos yra negaliojančios arba teisiškai neįgyvendinamos, jos turi būti atskirtos ir pašalintos iš šių sąlygų, likusioms šių taisyklių sąlygoms išliekant galiojančiomis, veiksmingomis, įpareigojančiomis ir teisiškai įgyvendinamomis. 

Šios sąlygos veikia ir yra aiškintinos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

UAB Personalo brokerių centras © 2008-2012

Spausdinti

Trumpai drūtai

Darbo santykių užvaldymas

 

Rinkimų fiesta baigėsi, aistros slūgsta, valdžios garvežys jau puškuoja. O rinkėjas vėl nėrė į kasdienybės rutiną, nuspalvintą darbo, buities ir artėjančių švenčių nuotaikų. Gal tai tinkamas metas prabilti apie darbo santykius. Turime pripažinti, jog viešumoje stokojama tęstinio santykių kultūros, etikos ir psichologijos aptarimo. Netgi priešrinkiminės pakylos prožektoriai vengė skverbtis į darbo santykius lyg būtų tai uždara zona.

Mūsų kultūroje giliai tūno nuostata, jog reikalai organizacijoje – pačių darbdavių ir darbuotojų reikalas. Kad santykiai šeimoje nėra vien jos narių reikalas, kad tam tikrais atvejais reikalingas ir būtinas visuomenės ir valstybės demėsys – šiandien jau niekam nekyla abejonių. Ar darbo santykiuose yra mažiau viešojo intereso? Tiesa, kartais padūsaujame apie savanaudžius darbdavius arba apie atlyginimus vokeliuose. Pavienės aimanos prasiveržia į viešąją erdvę, bet tai tokie vėjo gūsiai, kurie bangų nesukelia

Kas slypi už šių, beje ne vienintelių, pakertančių žmonių gyvenimus reiškinių, kokie šaltiniai juos vis iš naujo maitina? 

Lietuvoje darbo santykių sritis – kaip privati valda, kurios savininkas yra darbdavys. Už privatumo skraistės slypi savos rašytos ir nerašytos taisyklės, tradicijos ir papročiai, kartais gerokai artimesni Darvino arba Tayloro laikų dvasiai, negu Lietuvos Darbo kodeksui. Kiek mums dar trūksta socialinės brandos, kad darbdavio ir darbuotojo santykiuose matytume viešąjį interesą? 

Skaityti toliau...