Home

Pasiekti 5 ar 200 % daugiau - priklauso nuo jūsų

Sėkmingiausi žmonės daugiausia pasiekia ne kovodami su savo trūkumais, bet suprasdami ir išnaudodami savo pačių privalumus, įrodyta tyrimais. Jūs galite būti vienas jų!

Norėdami pasiekti tikslą, turime gerai save pažinti ir išmintingai valdyti

Intuityviai suprantame, kad asmeniniai pasiekimai priklauso nuo vidinio potencialo. Tačiau ne tiek nuo jo dydžio, kiek nuo sugebėjimo tą potencialą, siekiant norimo rezultato, valdyti ir naudoti. Paprasta analogija valstybių valdymo srityje — santykinai maža ir ribotų gamtinių išteklių Japonija klesti ekonomiškai, priešingai nei ištekliais turtinga Rusija.

Neretai žmogus teigia: „save pažįstu geriausiai“, turėdamas omenyje intelekto gebėjimus (vidurinės ir aukštosios mokyklos pažymius) ir asmenybę (vertybes, siekius, jausmus). Tradiciškai manoma, kad savęs valdymas — tai valia, atkaklus žinių siekis, patirtis, intensyvus darbas, pastangos kovojant su trūkumais ir sekimas autoritetais.

Intelekto ir asmenybės ugdymas neabejotinai svarbūs dalykai, tačiau nepakankami. Mums būdingos ir tam tikros prigimtinės savybės, lemiančios, kaip mes veikiame, sprendžiame problemas ar siekiame tikslo. Jeigu veikiame, nepaisydami šių savybių, rezultatas gali būti menkesnis nei tikėjomės, patirsime stresą, pajusime jėgų stygių.

Prigimtiniai veikimo būdai

Naujausi psichologijos atradimai, sudarantys prielaidas kokybiniam šuoliui mokymų, asmeninių pasiekimų, komandinio darbo, streso valdymo srityse Europą ir Lietuvą pasiekia iš Amerikos. Amerikiečių psichologai laikomi stipriausiais pasaulyje. Viena jų — Kathy Kolbe, A. Maslow linijos tęsėja, savo atradimus įvardijo kaip Kolbe koncepciją. Ši koncepcija apima konatyvinės (conative) psichologijos sritį ir nusako prigimtinius (instinktyvius) veikimo būdus, kuriais pradedame veiklą, reaguojame į aplinkybes arba kam nors priešinamės (saugomės), nepaisant intelekto arba asmenybės savybių.

Individualus veikimo būdų derinys MO (modus operandi) nusako individualų, tik mums vieniems būdingą talentą — sugebėjimą labai efektyviai veikti tam tikru būdu. Talentus vertina Kolbe Aä indeksas. Talentas nusako, ką mes darysime ir ko nedarysime, nepaisant, ką mes sugebame ir ką apie save manome.

Už nuopelnus K. Kolbe nominuota Amerikos metų žmogumi. Jos sistema naudojasi tokios „Fortune 100“ sąrašo kompanijos kaip „Intel“, „Coca-Cola“, „Pfizer“ ir kt. Per 150 apmokytų nepriklausomų licencijuotų konsultantų visame pasaulyje Kolbe sistemą taiko savo klientų kompanijų labui. Lietuvoje ir Baltijos šalyse Kolbe konsultantė yra Ina Savickienė — psichologė, Personalo brokerių centro direktorė.

Talentas- ypatinga savybė

Talentas kaip specifinis būdas veikti, spręsti problemas yra prigimtinė, instinktyvi savybė. Instinktas yra energijos šaltinis (išteklis, resursas) bet kuriam fiziniam arba protiniam veiksmui. Skirtingi talentai atspindi skirtingus kūrybinės energijos tipus. Tai energija, kuria disponuojame. Efektyviausiai pasinaudosime tik ta energija, kurios išteklių turime daugiausia.

Teisingai suprasdami savo psichologinę sąrangą, galime sąmoningai įsipareigoti veiklai, turinčiai didžiausią asmeninės sėkmės tikimybę, ir atsisakyti veiklos, kuriai energijos išteklių stokojame, kad pasiektume reikšmingų rezultatų.

Štai kelios tolimesnės praeities žymių žmonių mintys:

• Nors žmonės kaltinami, kad nepažįsta savo silpnybių, tačiau tikriausiai tik nedaugelis pažįsta savo privalumus. Žmonės kaip žemės gelmės: savininkai ne visada žino apie gelmėse slypinčią aukso gyslą. — Džonatanas Sviftas.

• Raskite mėgstamą darbą ir jums gyvenime nei dienos nereikės dirbti, — Konfucijus.

• Neleiskite tam, ko negalite padaryti, trukdyti pasiekti tai, ką galite, — Džonas Vudenas.

Kaip pasiekti daugiau

Asmeniniai, profesiniai, karjeros pasiekimai pirmiausia reiškia, kad savo tikslus pasiekiame apskritai. Ir, kita vertus, tuos tikslus pasiekiame žymiai greičiau nei įprastai. Čia verta apie asmeninius ir apie komandų pasiekimus kalbėti atskirai.

Asmeniniai pasiekimai didėja, kai atsižvelgiame į savo energijos išteklius, formuluojame tikslus, susijusius su veikla, turinčia didžiausią asmeninės sėkmės tikimybę, kai priimame individualius laiko valdymo sprendimus, išsaugome arba atstatome darbingumą (gyvybingumą), valdome stresą.

Komandos gali būti produktyvios arba inertiškos, konfliktiškos, chaotiškos. Kokia komanda yra iš tiesų, parodo tikslūs Kolbe komandų vertinimo instrumentai — Kolbe komandų ataskaitos. Tie patys žmonės, tik skirtingai sugrupuoti, gali sudaryti produktyvias arba neproduktyvias komandas. Sėkmingiausios yra komandos, sudarytos papildymo principu, kai komandoje yra įvairių talentų. Tokia komanda bus gyvybinga: nesvarbu ar tai būtų sudėtingą strategiją kurianti didelės įmonės valdyba, ar IT projekto grupė, ar pardavimų padalinys. Tokia komanda ne tik norės, bet ir natūraliai veiks — keis prioritetus, įvertins riziką, valdys inovacijas, sudarys planą ir užtikrins jo įgyvendinimą.

Kartais komandas užtenka instruktuoti, kaip sumažinti produktyvumo blokus. Kitais atvejais, kai komandos sandara taisytina iš esmės, tenka rekomenduoti pakeisti vieną ar kelis narius arba papildyti naujais nariais su trūkstamais talentais.

Netradicinis komandos ugdymas

Personalo brokerių centras yra parengęs įvairių komandos seminaro modulių. Vieną jų siūlo įvardinti kaip darbdavio dovaną savo darbuotojams, firmos dovaną savo klientams arba partneriams. Tai programa „Dovanos idėja verslui“.

Dovana — ne labdara. Dovana skirta padėkoti, įvertinti, stiprinti bendradarbiavimo saitus. Personalo brokerių centras siūlo dovanų problemas spręsti ne vien suvenyrais ar pasilinksminimais, o padovanoti savo darbuotojams, klientams arba partneriams programą, kurią sudaro psichologinė treniruotė (Kolbe seminaras) ir pasirenkama rekreacija. Tokia dovana turės ilgalaikį poveikį ir suderins rezultatų didinimo bei lojalumo ugdymo siekius.

Psichologinė treniruotė 9–20 žmonių grupėje skirta atskleisti kiekvieno asmens talentams. Mes galime pasiekti vidutiniškai stengdamiesi būti „viskuo“, arba kai kuriose srityse pasiekti labai daug, išnaudodami prigimtinį potencialą būti „kažkuo“ išskirtiniu. Didėjant pasiekimams, auga pripažinimas ir stiprėja lojalumas. Žmonės natūraliai linkę pasilikti ten ir su tais, kur jų pastangas vainikuoja sėkmė.

Atsižvelgiant į testų rezultatus ir dalyvių grupę, — vadovai, komandos ar asmenys iš įvairių padalinių (kompanijų), — parengiama individuali bazinė treniruotės programa. Gali būti rengiamos išplėstinės 1–2 dienų treniruotės su papildomu testavimu ir komandų vertinimu.

Aktyvios psichologinės treniruotės poveikį neabejotinai sustiprins įdomi rekreacinė programos dalis, kurią klientai gali rinktis savo nuožiūra: Birštono vandens gydyklas, „Aktorių trio“ koncertą ir furšetą „Centrum“ viešbutyje arba grožio terapijos seansus „Mabrės“ viešbutyje.

Stiprus šalutinis efektas

„Pelnas — organizacijos sėkmingos veiklos šalutinis rezultatas,“ — posakis tapęs klasika.

Buvimo savimi jausmas, paskirties suradimas, pasididžiavimas, didesnės harmonijos su pasauliu pojūtis yra tas šalutinis efektas, kurį žmogui teikia jo sėkminga veikla. Darbo grupės, kuriose kiekvienas narys gali atskleisti geriausias savo savybes, tampa susitelkusiomis draugų, vienminčių komandomis.Vidinio talento atskleidimas tampa stipriausiu veiklos motyvu ir varomąja jėga. Kad pasiektume daugiau, verta jį pažadinti. „Kiekvienas talentas, kiekvienas sugebėjimas kartu yra ir motyvacija, poreikis, impulsas...“ — teigė A. Maslow.

Tai, kad galima pasiekti 200 % ir daugiau, nėra vien reklaminė retorika. Kolbe sistemos efektą taip vertina pačios įmonės, kurių darbuotojai, tariant Kathy Kolbe žodžiais, kartą pabandė dėvėti savo pačių autentišką versiją ir daugiau nebenori dėvėti nieko kita.

„Vadovo pasaulis“, 2005 balandžio mėn.

Written by Ina Savickienė. Posted in Idealus darbuotojas

Print