E-mokymas keičia mokymo sampratą ir modelį

 

Interneto amžiuje mokytojas nebėra žinių monopolistas. Principas „taip yra, nes aš taip sakau“ nebeįtikina jaunosios kartos mokinių. Savo technikos priemonėmis ir įgūdžiais jie lenkia mokytojus ir patys  gali rasti bet kokią mokymosi informaciją, įskaitant ir prieštaraujančią mokytojo išsakytoms idėjoms. Tad mokytojui siūlomas gido, fascilitatoriaus vaidmuo. Jis turi ne kimšti žinias, bet mokėti patarti kaip rasti informaciją, kaip vertinti jos patikimumą, kaip ja pasinaudoti. 

E-mokymas pirmiausia asocijuojasi su tam tikrų techninių mokymo priemonių ir interneto technologijų naudojimu mokyme. Tačiau didžiausias nesusipratimas kai manoma, kad šis mokymas - tai vien būdas mokymo medžiagą gauti prisijungus internete.

E-mokymas yra žingsnis į priekį nuo nuotolinio mokymo bei korespondencinių kursų. E-mokymas skiriasi pačiu požiūriu į mokymą, nes mokinys čia - centrinė figūra, o mokytojas stovi nuošalyje kaip gidas ar patarėjas.  Daugeliui mokytojų, dėstytojų ir profesorių toks žinių monopolio atsisakymas ir buvimas šešėlyje yra itin sunkus, nes jų akademinis išsilavinimas suponuoja kitokius, buvimo centre ir pagarbaus klausymo, lūkesčius. Tai visiškai netinka e-mokymų pedagogikai, kuri visa iš esmės sukasi apie mokinio patyrimą ir savo mokymosi kelio paiešką.

Šiuolaikinių kompiuterinių technologijų ir e-mokymo principų pagalba mokinio (studento) mokymosi erdvė yra jo namai. Studijos gali būti organizuojamos nesvarbu kur - tame pačiame mieste, arba kitame, nuotolis nebėra svarbiausias veiksnys, apibūdinantis šią mokymosi rūšį.  

E-mokymas reikalauja iš mokinio tam tikro kompiuterinio raštingumo lygio, kompiuterio su instaliuotomis tam tikromis programomis bei bei pakankamai greito interneto. Neretai mokiniui turi būti suteikiama su mokymo turiniu nesusijusi IT pagalba, kad jis jaustųsi visiškai komfortiškai e-mokymų aplinkoje.

Mokytojai, dirbantys e-mokymų srityje, taip pat turi gauti specialių žinių ir įgūdžių sukurti skaitmeninius socialinius mokinių tinklus, kad pastarieji nesijaustų izoliuoti. Kai kurios organizacijos savo e-mokymų modelyje tokiai skaitmeninei mokinių bendruomenei teikia kone pagrindinę reikšmę, pabrėždamos  mokymosi vieni iš kitų svarbą mokymosi motyvacijai.

E-mokymų koncepcija konfrontuoja su įsitikinimu, kad mokymas - tai pernešama supakuota prekė. Vargu ar galima tikėtis, kad įmanoma paprasčiausiai nusipirkti mokymo turinį, jį perkelti į savo galvą ir jau turėti žinių. Žinias turi sukurti pats studentas, o patirčiai labai svarbus bendradarbiavimas su  kolegomis. 

 

Moodle - mokymo valdymo sistema (LMS - learning management system)

Moodle yra nemokama atvirojo kodo e-mokymo programinė platforma, dar žinoma kaip Kursų valdymo sistema (CMS - course management system), arba Virtualaus mokymo aplinka (VLS - virtual learning environment). Moodle yra pagalbinė priemonė mokytojams kuriant kursus, kuriuos galima išklausyti prisijungus internete, su įvairiapusiškomis interakcijų galimybėmis. Postuluojama Moodle filosofija apima konstruktyvistinį požiūrį į mokymąsi, akcentuojant, kad besimokantys, o ne vien tik mokytojai, gali daugeliu būdų prisidėti kuriant mokymosi patirtį. Tai atsispindi įvairiose Moodle priemonėse, leidžiančiose mokiniams komentuoti turinį, patiems įkelti turinį arba kurti bendrą turinį wiki aplinkoje.

Reikia pažymėti, kad Moodle yra tinkamas labai plačiam mokymo būdų ratui. Jis pritaikomas įžanginiam turinio perteikimui ir sudėtingam mokymui bei vertinimui.

 

Informacija parengta pagal 2013 m. 02 mėn. 04 - 09 kvalifikacijos kėlimo programos „Creating Multimedia Content for Moodle using Windows & freeware programs“ medžiagą. Programą organizavo Europaishe Bildungsinitiative (EBI) iš Austrijos, I. Savickienės dalyvavimas buvo finansuotas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, Kurią Lietuvos respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Medžiaga atspindi dotacijos gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos komisijos ar jos institucijų požiūrį. Komisija neatsako už už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.

 

Spausdinti

Trumpai drūtai

OrangeHRM - naudinga žmogiškųjų išteklių informacinė sistema smulkioms ir vidutinėms įmonėms

 

2008 m. vasario mėn. „OrangeHRM“" paskelbė, kad prabėgus 2 metams, kai didžiausiame atvirojo kodo plėtros portale SourceForge.net visuomenei buvo pristatyta pirmoji atvirojo kodo žmogiškųjų išteklių informacinė sistema, jos vartotojų skaičius pasiekė 100 000. Sistema gerai vertinama už efektyvumą ir stabilią plėtrą.

Iki šiol personalo valdymo informacinių sistemų programiniai moduliai sunkiai skynėsi kelią pas vartotoją. Pagrindinės priežastys buvo kelios - sudėtingas įdiegimas, naudojimas ir pagalbos stoka. Personalo specialistai kaip taisyklė nėra IT specialistai ir turi mažai žinių apie programinių įrangų techninius standartus bei specifikacijas. Jiems reikia gerai atrodančio produkto, kurį lengva diegti ir naudoti.

Skaityti daugiau...