Reklamuokitės čia

Arba skelbkite informaciją apie savo renginius

Tel.: +370 688 10985

Spausdinti

Naudojimosi taisyklės

Autorius gilė. Paskelbta: Naudojimosi taisyklės

 

Šia interneto svetaine suteikiama teisė naudotis šiomis sąlygomis: 

Naudodamasis interneo portalu www.personalas.net (toliau - "personalas.net") jūs prisiimate teisinę atsakomybę dėl šių sąlygų, kurios įsigalioja nuo pirmojo jūsų naudojimosi momento pradžios. Jeigu jūs nesutinkate su šių sąlygų teisine atsakomybe prašome nesilankyti ir (arba) nesinaudoti "personalas.net". 

UAB Personalo brokerių centras, svetainės "personalas.net" tvarkytojas, šias sąlygas gali keisti bet kuriuo metu, pakeitimus paskelbdamas internete. Prašome perskaityti šias sąlygas ir reguliariai pasitikrinti, kad esate susipažinęs su galimais tolesniais pakeitimais. Jūsų tolesnis naudojimasis "personalas.net" po to, kai pakeitimai paskelbti internete, reiškia, kad jūs teisiškai sutinkate laikytis šių atnaujintų ir (arba) pakeistų sąlygų. 

Naudojimasis "personalas.net"

Šioje svetainėje publikuojamą turinį galima naudoti tik jūsų asmeninio naudojimo, nekomerciniais tikslais. Jūs taip pat sutinkate nekeisti, neperdaryti šioje svetainėje skelbiamo turinio niekaip kitaip, kaip tik jūsų asmeninio naudojimo, nekomerciniais tikslais. Nemokamai pateikiamą informaciją galima cituoti ir publikuoti tik nurodžius šaltinį www.personalas.net. Jei straipsnis ar kita medžiaga pasirašyta vardu ir pavarde, būtina nurodyti ir autorių.

Bet kokiam kitam "personalas.net" turinio naudojimui reikia gauti UAB Personalo brokerių centro sutikimą raštu. 

Jūs sutinkate, kad "personalas.net" naudositės tik teisėtais tikslais ir tik tokiais būdais, kurie nepažeis, neapribos arba nesuvaržys kitų asmenų naudojimosi "personalas.net". Draudžiamas elgesys apima priekabiavimą arba sukeliamus nepatogumus bet kuriam asmeniui, paskelbiant nepadoraus arba įžeidžiamo pobūdžio turinį, arba sutrikdant normalų "personalas.net" dalyvių bendravimą. 

Darbuotojų kaitos sąnaudų skaičiavimas

Kaip išmatuoti personalo sprendimų kuriamą vertę ir poveikį verslo rezultatams?
Naudinga metodika personalo specialistams

Darbuotojų atrankos interviu technika

Kaip gaudi daugiau informacijos ir įvertinti kandidato tinkamumą?
Ypač efektyvi priemonė vadovams ir personalo specialistams

11 vadovų pareigų aprašų

Kokios yra skirtingų vadovų pagrindinės pareigos ir atsakomybės?
Naudinga kuriant savo įmonės pareigų aprašymus arba norint palyginti su esamais