Šiandien rekomenduojame

Ar sėkmės filosofija tokia jau nekalta?

 

Sėkmės filosofija atrodo labai patraukliai. Įgyvendink svajones, siek karjeros, „užkalk“ pinigų, būk geriausias – moko populiarioji ideologija. Kas gi čia bloga? 

Kažkas negerai prasideda tada, kai sėkmė viertybių hierarchijoje atsiduria aukščiausioje vietoje su teise paminti žemesnes vertybes. Tuomet dėl vadinamosios sėkmės leidžiame paminti savo ir kitų teises, toleruojame prievartą. Darome tai dažniausiai nesąmoningai, užvaldyti „aukštesnių tikslų“. Mes netgi nebepastebime, kad tam tikri  žodžiai, tonas ar grasinimai yra psichologinė prievarta ir todėl naudojame šį ginklą prieš kitus arba patys nuolankiai tokią prievartą priimam.  

Read more ...

Laikas atsigręžti į instinktus: Kolbe A™ indeksas

 

Kiekvienas žmogus turi talentą, tačiau retas jį supranta 

Žmogus, kuris atskleidžia savo potencialą ir aktyvios valios pastangomis talentus bei dorybes nukreipia visiems naudinga linkme, nusipelno didžiausios pagarbos ir stovi ant aukščiausio socialinių rangų hierarchijos laiptelio. Net aukščiau už imperatorių ar kitą valdžios asmenį. Kinijoje šio vertinimo buvo laikomasi jau prieš daugiau kaip 4000 metų, kaip matyti iš žymiausio to meto kūrinio — „Permainų knygos“, išminties ir įkvėpimo lobyno praeities ir ateities kartoms. Pagal šios knygos komentatorių Jou Tsung Hwa, jau senovėje buvo skirstoma:

Socialinis rangas (hierarchijos laiptelis)  

6 - Išminčius, atsiskyrėlis, talentų ir dorybių savininkas (žmogus, kuris išlavino ir pritaikė savo talentą aukščiausiu lygiu) 

5 - Imperatorius, caras (prezidentas, ministras-pirmininkas, partijos lyderis) 

4 - Aukšto rango valdininkas (ministras, prezidento patarėjas) 

3 - Valdininkas (pareigūnas, politikas, administratorius) 

2 - Mokslininkas (mokslinis-techninis darbuotojas, savo srities meistras) 

1 - Visi žmonės (liaudis) 

Žmonių, atskleidusių savo talentą, visais laikais būdavo labai nedaug. Mažiau nei imperatorių. Nors, rodos, visi tik tai ir daro — stengiasi kuo labiau save lavinti ir tobulinti. Priežastis yra ta, kad vien mokslo žinių nepakanka. Talentas visa jėga savaime neatsiskleidžia, jeigu jis pats nėra įsisąmoninamas. O kiek iš mūsų galvoja, kad turi nors menkiausią talentą ir tiki, kad apskritai yra ką įsisąmoninti? 

Įprastai suprantant talentą, turima galvoje kai kurių kitų žmonių savybė, tarsi aukštesnių jėgų duota, kuri išskiria juos iš visų. Pavyzdžiui, politiko, karvedžio talentas. Manoma, kad tokių talentų yra nedaug. 

Mokykloje talentas kartais reiškia didelius sugebėjimus bei aukštą intelektą, kuriuos rodo geri pažymiai. Tačiau dažniau talentingais vadinami vaikai, kurie gražiai dainuoja, šoka, konstruoja, t. y. pasižymi „užklasinių“, taigi, nelabai rimtų dalykų pasiekimais. 

Dabar televizija, kinas, reklama, savų interesų vedini, vis dažniau eksploatuoja terminą „talentas“. Susidaro įspūdis, kad talentas — tai superžmogus, be žodžių suprantantis ir akimirksniu išpildantis nepaprastus dalykus (pavyzdžiui, darbdavio norus). Esą talentui nereikia ypatingos pagalbos (antraip koks jis talentas), tačiau reikia daug žinių (subsidijų mokymo įstaigoms). Įtikinėtojas, pretendentas, universalus karys... 

Iš romantinio požiūrio į mokymąsi, komercializuotos švietimo propagandos ir užkrečiamo nepasitikėjimo savimi kyla paplitusi nuomonė, kad geriausia išgyvenimo strategija — sėkmingų ir neva protingų žmonių mėgdžiojimas, kad galime save sukurti pagal pavyzdį tokius, kokius norime. Viskas ko reikia — tai „išmokti teisingai elgtis“, perimti patirtį („know-how“), sužinoti slaptos informacijos ir pan. Kuriamas užburtas ratas — nepasitikima savo privalumais, todėl kreipiamas dėmesys ne į juos, o „kaip daro kiti“; taip saviems privalumams atsiskleisti nesudaromos sąlygos ir jie tikrai neatsiskleidžia; todėl galiausiai „pasiteisina“ menkas savęs vertinimas, o mėgdžiojimas atrodo vienintelė protinga išeitis! Kai nesigilinama į save, nėra ką puoselėti, o nepuoselėjami turtai nyksta visiškai taip pat kaip sveikata ar finansinis kapitalas. 

Jei imame siekti būti kažkuo arba net ir viskuo, prarandame pojūtį, kas esame iš tikrųjų. Slopiname savo vidinį balsą, sakantį kaip mes galime geriausiai išspręsti problemą ir pasiekti tikslą. 

Kaip rodo tyrimai, deja, esame gerokai nutolę nuo savo prigimties supratimo:

 

Kaip dažnai žmonės klysta, spėdami Kolbe indekso rezultatus (instinktyvaus talento įvertinimą) 

 Kas Kaip dažnai klysta
Poros apie vienas apie kitą 85 %
Bosai apie pavaldinius 75 % 
Mokytojai apie mokinius  64 %
Patys apie save  daugiau kaip 50 %

 Šaltinis — www.kolbe.com

 

Talentas — esminė kiekvieno žmogaus savybė 

 

Lietuva ir nemaža dalis pasaulio dar apimta nuo praeito šimtmečio užsilikusios panacėjos — intelekto viršenybės ir žmogaus — gamtos valdovo idėjos. Tikėjimu, kad aukščiausio intelekto (ir su didžiausiu žinių bagažu) žmonės turi geriausiai dirbti, daugiausiai pasiekti ir apskritai, būti sėkmingiausi. XX amžiuje IQ testavimo pradžia ir naujos galimybės aprašyti kognityvinę (pažintinę) proto sritį kiekybiškai lėmė, kad mokslininkams tai tapo lyg ir vienintelė svarbi veiklos sritis. Tyrėjai ir visuomenė ėmė tikėti, kad žmogaus elgesys yra sąmoningas, kad mes veikiame pagal išmoktus pavyzdžius ir kad galime patys save „padaryti“ tokius, kokių norime. Arba kokių reikia. Jei ir kildavo kokia nors diskusija apie instinktus, tai juos buvo stengiamasi susieti su motyvacija. Mokymo teorijos bloškė mus į grynai kognityvinį kelią, išdavė mūsų poreikį veikti instinktyviai, prieštaravo mūsų valiai ir paliko mus su nepelnytai dideliu stresu dėl ateities. 

Nors Džeimsas, Froidas ir Jungas įvedė instinktų temą į šventas akademines auditorijas, šios pasąmonės energijos egzistavimo įrodymų stoka silpnino pačias teorijas. Tiesiog komercinis tapo teiginys, kad yra viena iš dviejų — mes arba galvojame, arba jaučiame. Dirba arba kairysis smegenų pusrutulis, arba dešinysis, nuneigiant svarbiausia — kad mes dar turime nuspręsti, kaip veikti — pagal savo mintis ar pagal troškimus!? 

Kaip suprasti talentą, atskleidžia amerikiečių mokslininkė ir Kolbe korporacijos įkūrėja Kathy Kolbe. Ji atrado ir akademiniais tyrimais pagrindė, kad tai, ką žmogus daro, kaip sprendžia problemas, siekia tikslo ir įgyvendina savo valią, nepriklauso nuo to, ką jis sugeba (t. y. nuo jo intelekto ir gebėjimų). Žmogaus veiksmai kyla iš įgimtų kūrybinių proto instinktų. Kaip kiekvienas mūsų sprendžiame problemas ir yra talentas — mūsų asmeninis pranašumas. Kūrybiniai instinktai — tai disponuojami proto energijos ištekliai tam tikroje srityje. Ten, kur energijos turime daugiausia, galime geriausiai pasireikšti. 

Taigi, yra trys svarbiausios žmogaus proto dalys — intelektas (gebėjimai, žinios), asmenybė (vertybės, motyvacija) ir talentas (proto instinktai). Mokslinis talento paaiškinimas — pats jauniausias, lyginant su asmenybės ir intelekto teorijomis, todėl visuomenė menkai apie tai dar žino. Laikas užpildyti šią spragą, nes instinktyvus talentas yra neišsenkamas kūrybos šaltinis, kai intelektas, palyginimui, tėra instrumentas, taikantis išmoktus šablonus. 

Savo talento pažinimas yra sudėtinė savojo AŠ pažinimo dalis. AŠ yra begalinis, todėl savęs pažinimas trunka visą gyvenimą. Tiek pat trunka ir asmeninis augimas bei talento skleidimasis. Ir nereikia į tai žvelgti kaip į sunkų darbą. Tai — ne vargas. Tai teikia nepakartojamą džiaugsmą būti savimi! 

 

Kolbe koncepcija® ir Kolbe A™ indeksas: ko apie jus nepasakys tėvai, mokytojai ir geriausi draugai 

 

Protas yra sudarytas iš trijų dalių — galvojimo, jutimo ir veikimo. Testais klasėje buvo tikrinamos jūsų žinios. Tai pažintinė (kognityvioji) proto dalis. Jūsų asmenybė arba emocijos yra emocionalioji (afektyvioji) proto dalis. Ką darote, priklauso nuo valingosios (konatyviosios) proto dalies. Ši dalis nulemia, kaip jūs veikiate, siekiate tikslo ir naudojatės savo valia.  

Trys proto dalys 

 Kognityvinė Konatyvinė Afektyvinė
GALVOJIMAS VEIKIMAS  JAUSMAS 
Intelektas  Siekis  Troškimai
Įgūdžiai  Instinktas  Motyvacija
Supratimas Būtinybė   Požiūriai
Žinios  Proto energija  Pirmenybės
Patirtis  Vidinė jėga  Emocijos
Išsilavinimas  Talentai  Vertybės

 

Kolbe koncepcija nagrinėja valingąją (konatyviąją) proto dalį. Pagal Kolbe koncepciją kiekviename iš mūsų glūdi keturi skirtingo intensyvumo instinktyvūs veiksmai, veikimo būdai (Action Modes®). Tai — nagrinėti, sekti pavyzdžiu, kurti naujas idėjas ir demonstruoti. Kolbe koncepcijoje jie vadinami taip: faktų rinkėjas (Fact Finder), nuoseklusis (Follow Thru), greitai pradedantis (Quick Start) ir atlikėjas (Implementor). 

Dabar yra sukurtas unikalus šiuos veikimo būdus nustatantis instrumentas — Kolbe A™ indeksas.  

 

VEIKIMO BŪDAI: 

Faktų rinkėjas (Fact Finder) — veikimo būdas, susijęs su informacijos rinkimu; apima žmones nuo specialistų iki turinčių visapusiškų žinių. 

Nuoseklusis (Follow Thru) — dėmesys skiriamas informacijos sisteminimui; apima žmones nuo sistemingų ir organizuotų iki prisitaikančių. 

Greitai pradedantis (Quick Start) — šio būdo dėmesio centre yra tai, kaip jūs elgiatės su nežinomąja informacijos dalimi; apima žmones nuo linkusių improvizuoti iki siekiančių padėties pastovumo. 

Atlikėjas (Implementor) — šis būdas susijęs su apčiuopiamąja informacijos dalimi; apima žmones, kurie, žiūrint ko reikia, įsivaizduos, naujins arba konstruos. 

 

Asmeninis jūsų prekių ženklas — jūsų MO (Modus Operandi) 

 

Kathy Kolbe teigia, jeigu veikiate autentiškai, bendraujate pasitelkę savo natūralias instinktyvias galias, tai esate charizmatiški. Žmonės tiki tuo, ką mato, girdi ir jaučia, jei tai kyla iš jūsų konatyvinių tiesų. 

Instinktai yra įgimti ir nesikeičia laikui bėgant. Nesileiskite įspraudžiamas į stereotipus, kuriais tvirtinama, kad dėl savo amžiaus, lyties arba sveikatos jūs esate vienoks arba kitoks. 

Jūsų sėkmės formulė — rasti darbą, atitinkantį jūsų prigimtinius talentus. Ieškodami tokio darbo, pokalbiuose su darbdaviais geriau nurodykite tikruosius savo privalumus — tai, kuo iš tiesų galima pasikliauti. Sakydami tai, ką tikisi išgirsti darbdavys, gal ir galite gauti darbą, bet jis kels vidinį nepasitenkinimą ir stresą, nes reikės pildyti melagingus pažadus. Įsiklausykite į save, jūsų instinktai visada sakė ir tebesako, kad ne bet ką norite dirbti ir ne viskam esate tinkamas. 

Darbas gali būti priemonė uždirbti pinigus arba įgyti įgūdžių. Tačiau darbas gali būti ir pasiekimo bei pasididžiavimo jausmo šaltinis. 

Print

Trumpai drūtai

Darbo santykių užvaldymas

 

Rinkimų fiesta baigėsi, aistros slūgsta, valdžios garvežys jau puškuoja. O rinkėjas vėl nėrė į kasdienybės rutiną, nuspalvintą darbo, buities ir artėjančių švenčių nuotaikų. Gal tai tinkamas metas prabilti apie darbo santykius. Turime pripažinti, jog viešumoje stokojama tęstinio santykių kultūros, etikos ir psichologijos aptarimo. Netgi priešrinkiminės pakylos prožektoriai vengė skverbtis į darbo santykius lyg būtų tai uždara zona.

Mūsų kultūroje giliai tūno nuostata, jog reikalai organizacijoje – pačių darbdavių ir darbuotojų reikalas. Kad santykiai šeimoje nėra vien jos narių reikalas, kad tam tikrais atvejais reikalingas ir būtinas visuomenės ir valstybės demėsys – šiandien jau niekam nekyla abejonių. Ar darbo santykiuose yra mažiau viešojo intereso? Tiesa, kartais padūsaujame apie savanaudžius darbdavius arba apie atlyginimus vokeliuose. Pavienės aimanos prasiveržia į viešąją erdvę, bet tai tokie vėjo gūsiai, kurie bangų nesukelia

Kas slypi už šių, beje ne vienintelių, pakertančių žmonių gyvenimus reiškinių, kokie šaltiniai juos vis iš naujo maitina? 

Lietuvoje darbo santykių sritis – kaip privati valda, kurios savininkas yra darbdavys. Už privatumo skraistės slypi savos rašytos ir nerašytos taisyklės, tradicijos ir papročiai, kartais gerokai artimesni Darvino arba Tayloro laikų dvasiai, negu Lietuvos Darbo kodeksui. Kiek mums dar trūksta socialinės brandos, kad darbdavio ir darbuotojo santykiuose matytume viešąjį interesą? 

Read more ...