Šiandien rekomenduojame

Ar sėkmės filosofija tokia jau nekalta?

 

Sėkmės filosofija atrodo labai patraukliai. Įgyvendink svajones, siek karjeros, „užkalk“ pinigų, būk geriausias – moko populiarioji ideologija. Kas gi čia bloga? 

Kažkas negerai prasideda tada, kai sėkmė viertybių hierarchijoje atsiduria aukščiausioje vietoje su teise paminti žemesnes vertybes. Tuomet dėl vadinamosios sėkmės leidžiame paminti savo ir kitų teises, toleruojame prievartą. Darome tai dažniausiai nesąmoningai, užvaldyti „aukštesnių tikslų“. Mes netgi nebepastebime, kad tam tikri  žodžiai, tonas ar grasinimai yra psichologinė prievarta ir todėl naudojame šį ginklą prieš kitus arba patys nuolankiai tokią prievartą priimam.  

Read more ...

Psichologinių tipų teorija ir MBTI

 

Susipažinus su asmenybės tipais, tenka pripažinti, kad visuomenė yra įdomesnė, įvairesnė ir sudėtingesnė nei abstraktus vidurkis arba norma. Tipai atskleidžia vertingus skirtumus ir parodo, kaip žmonės renkasi gyventi savo gyvenimą. Skirtingi tipai gali turėti priešingus tikslus, todėl visuomenės ir komandų stabilumas turi būti palaikomas gerbiant natūralias skirtybes, o ne jas ignoruojant. Deja, dėl įvairių istorinių ir kultūrinių aplinkybių, ignoravimas sutinkamas beveik visur — šeimoje, mokykloje, darbo kolektyve. Skirtybių ignoravimo pasekmės yra skaudžios. Kiti, „ne tokie“, patiria stresą, neadekvatumą, kaltės jausmą. Vis daugiau žmonių serga depresija ir privalo kasdien gerti tabletes, kad išgyventų. Visuomenei „garbinant“ tik vieną ar kelis „sėkmingus tipus“, daugelis juos beviltiškai imituoja, sumokėdami savo tikrojo asmenybės tapatumo ir psichinės sveikatos kainą. 

Asmenybės tipų teorija ir jos praktinis instrumentas — MBTI® testas — kiekvienam padeda pažvelgti į save iš šalies, įsisąmoninti savo išskirtinumą, padrąsina atsiskleisti, susikurti originalią nišą gyvenime, patirti daugiau pasitenkinimo bei laimės. Beje, ir pasiekti trokštamų tikslų.

 

Istorinė apžvalga 

 

K. G. Jungas tipų teoriją, aiškinančią natūralius sveikų žmonių skirtumus, pirmą kartą pristatė 1913 metais Miuncheno psichologų kongrese. Šios teorijos įkvėpta 1917 m. Katharine Cook Briggs pradėjo savąjį asmenybės tyrimą. Apie Jungo teoriją ji paskelbė du straipsnius žurnale „New Republic“: „Sukurkite savo atvaizdą, naudodamiesi asmenybės spalvų palete“ (Meet Yourself Using the Personality Paint Box), 1926 m., ir „Pakilti nuo barbarybės“ (Up From Barbarism), 1928 m. Katharine Briggs duktė Isabel Briggs Myers, naudodama tipologijos idėjas, 1929 m. parašė apdovanojimų pelniusį detektyvinį apsakymą „Žudikas dar ateis“ (Murder Yet To Come). Ji įsitraukė į motinos tyrimus ir palaipsniui juos visiškai perėmė. 1942 m. sukuriamas „Briggs–Myers Type Indicator®“, o 1944 m. išleidžiamas testo vadovėlis. 1956 m. testui suteikiamas naujas pavadinimas — Myers–Briggs Type Indicator®. Po mirties kiti tęsia jų pradėtą darbą. Frazės (The Myers–Briggs Type Indicator) ir jos inicialų (MBTI®) prekių ženklas priklauso testo leidėjui Consulting Psychologists Press Inc (CPP). 

Nepaisant mokslininkų skeptikų kritikos, psichologinių tipų teorija paremtas MBTI testas išlieka labiausiai pripažintas, ištyrinėtas ir pats populiariausias asmenybės vertinimo metodas visame pasaulyje. MBTI yra testas, padedantis nustatyti natūralius asmenybės prioritetus, bet ne patologiją. Ypač pastaraisiais dešimtmečiais jis plačiai naudojamas grupių dinamikos, darbuotojų mokymo, lyderiavimo mokymo, santuokos konsultavimo ir asmeninio ugdymo srityse. 

 

Psichologiniai tipai pagal K. G. Jungą 

Remdamasis stebėjimais, šveicarų psichiatras Karlas G. Jungas priėjo išvados, kad žmonių elgesio skirtumus lemia įgimtos tendencijos naudoti protą skirtingais būdais. Pagal šias tendencijas žmonės susiformuoja nuspėjamus elgesio modelius. Jungo psichologinių tipų teorija apibrėžia 8 skirtingus tipus ir paaiškina, kaip jie atsiranda.

Svarbiausia idėja paprasta. Kiekvienu momentu mūsų protas užsiėmęs arba informacijos rinkimu arba tos informacijos sisteminimu ir išvadų darymu. Jungas tai pavadino suvokimu (perceiving) ir sisteminimu bei išvadų darymu — sprendimu (judgment). 

 

Pavyzdžiui, pajuntame, kad esame alkani (suvokimas) ir nutariame ko nors pavalgyti (sprendimas); svarstome kur valgyti (suvokimas), nusprendžiame pavalgyti restorane (sprendimas); pastebime, kad pradeda lyti (suvokimas) ir nusprendžiame valgyti artimiausioje kavinėje (sprendimas). Ir taip visą sąmoningą gyvenimą. 

 

Jungas pastebėjo 2 SUVOKIMO TIPUS: 

 

S — Pojūčiai — kas yra (faktai)

N — Intuicija — kas gali būti (galimybės) 

 

Pojūčiai (S — sensing) ir intuicija (N — intuition) yra neracionalios suvokimo funkcijos ir parodo, kaip žmogus nori gauti informaciją — teikia pirmenybę penkiems pojūčiams, ar naudoja įžvalgas bei pasąmonę. 

 

Taip pat 2 SPRENDIMO TIPUS: 

 

T — Mąstymas — kas logiška arba objektyvu

F — Jausmai — koks poveikis žmonėms 

 

Mąstymas (T — thinking) ir jausmai (F — feeling) — tai sprendimo funkcijos, siekiančios priimti racionalius sprendimus naudojantis informacija, gauta savo suvokimo funkcijos pagalba. Mąstymas naudoja logines „tiesos—netiesos“, „jeigu—tai“ formules. Jausmai naudoja „daugiau—mažiau“, „geriau—blogiau“ vertinimus. 

Pagal Jungą kiekviena funkcija turi skirtingą aspektą, priklausomai ar ji naudojama išoriniame ekstraversijos, ar vidiniame introversijos pasaulyje. Jei mąstymas arba jausmai yra ekstravertiški, sprendimai dažniausiai grindžiami išoriniais šaltiniais ir laikomasi taisyklių bei procedūrų. Jeigu introvertiški, mąstymo ir jausmų sprendimai linkę būti subjektyvūs, grindžiami vidinėmis loginėmis schemomis ir įvertinimo idėjomis. 

Jis apibrėžė šiuos skirtumus kaip 8 proto instrumentus: 

 

ES — ekstravertiški pojūčiai

EN — ekstravertiška intuicija

ET — ekstravertiškas mąstymas

EF — ekstravertiški jausmai

 

IS — introvertiški pojūčiai

IN — introvertiška intuicija

IT — introvertiškas mąstymas

IF — introvertiški jausmai

 

Proto instrumentai formuoja tipą 

 

Kiekvienas žmogus kuriuo nors metu naudojasi visais proto instrumentais, tačiau žmonės skiriasi pagal naudojimo prioritetus, ir šie skirtumai lemia mūsų asmenybę ir psichologinį tipą. 

Jungas tikėjo, kad kiekviename žmoguje, kuris nors vienas iš aštuonių procesų susiformuoja anksti ir veikia kaip dominuojanti funkcija. Pagal tai yra ir aštuoni dominuojantys tipai. Jungas juos apibūdino kaip psichologinius tipus. 

 

Asmenybės prioritetai pagal MBTI (Myers–Briggs Type Indicator) 

 

Techniškai, MBTI yra tam tikra psichologinio testo forma. Žodžiu „indikatorius“, vietoje „testas“, buvo norima išvengti testo tapatinimo su reikšmėmis „teisingas—klaidingas“, „geras—blogas“.

Pagal MBTI teoriją ir filosofiją, visi 16 tipų yra „geri“. MBTI nevertina įgūdžių ir sugebėjimų. Rezultatai taip pat nesusiję su tokiais vertinimais kaip „maksimalus—minimalus“, „aukšto—žemo lygio“ ir pan.

Katharyne Briggs

Isabel Myers

 

 

 

Isabel Myers ir Katharyne Briggs sukūrė būdą, kaip atskleisti ne tik dominantę, bet ir nustatyti visų keturių funkcijų prioritetus.

MBTI išskiria dichotomijas — viena kitą paneigiančias opozicijas: ekstraversiją—introversiją, pojūčius—intuiciją, mąstymą—jausmus, sprendimus—suvokimą.

 

 

 

Ekstraversija ir introversija ir (E—I) — tai nuostatos, kurios parodo, kaip asmuo gauna ir kur kreipia savo energiją. 

 

Pojūčiai ir intuicija (S—N) — suvokimo funkcijos — prioritetinis būdas informacijai gauti. 

 

Mąstymas ir jausmai (T—F) — sprendimų funkcijos — prioritetinis sprendimų priėmimo būdas (funkcija). 

 

Sprendimai ir suvokimas (J—P) atskleidžia funkcijų nuostatas išoriniame pasaulyje. J tipuose sprendimas (T arba F) yra dominuojanti funkcija. P tipų suvokimo funkcija (S arba N) yra stipresnė, jiems sprendimo funkcija tėra papildoma. 

 

Kai kalbama apie keturių prioritetų kombinaciją, tai vadinama tipu. Testuojamajam suteikiami keturių raidžių simboliai, nurodantys jo prioritetus. Iš viso yra 16 unikalių tipų. Nei vienas apibrėžimas negali aprašyti tipo ar paties individo visiškai tiksliai. Normalu, jei testuojamas asmuo pripažįsta, kad jam būdingi yra 75 % aprašytų bruožų. 

 

16 MBTI tipų (sutrumpintas aprašymas) 

 

POJŪČIŲ TIPAI 

 

Introvertai 

 

ISTJ - Rimtas, lojalus, sėkmę pelno nuoseklumu ir priklausomybe. Vadovaujasi faktais. Logiškai nusprendžia, kas turi būti padaryta ir tvirtai tai daro. Jam malonu viską suorganizuoti.

 

ISFJ - Draugiškas, sąžiningas, vykdo įsipareigojimus. Pastebi dalykus, susijusius su tuo, kaip jaučiasi jam svarbūs žmonės. Siekia tvarkingos ir harmoningos aplinkos darbe ir namie.

 

ISTP - Tolerantiškas, ramus stebėtojas kol atsiranda problema. Tuomet veikia greitai. Prieš priimant sprendimą analizuoja ir perkrato didelį kiekį duomenų. Naudojasi logika, vertina efektyvumą.

 

ISFP - Draugiškas, jautrus ir malonus. Džiaugiasi dabarties akimirka. Patinka turėti savo erdvę ir laisvą tvarkaraštį. Lojalus žmonėms, kurie jam svarbūs. Nemėgsta prieštaravimų ir konfliktų.

 

Ekstravertai 

 

ESTP - Pragmatiškas, siekia greitų rezultatų. Teorijos ir konceptualūs paaiškinimai jam neįdomūs. Susitelkia į „čia ir dabar“, spontaniškas. Patinka komfortas ir stilius. Mokosi veikdamas.

 

ESFP - Mėgsta bendrauti, tolerantiškas. Gyvenimo, žmonių ir komforto mėgėjas. Patinka dirbti su kitais. Į darbą įneša sveiko proto ir padaro darbą maloniu. Pasirengęs prisitaikyti.

 

ESTJ - Praktiškas realistas, vadovaujasi faktais. Organizuoja projektus ir žmones, kad pasiektų rezultatų efektyviausiu būdu. Turi aiškų loginių standartų rinkinį. Valingai siekia savo planų įgyvendinimo.

 

ESFJ - Nuoširdus, sąžiningas. Nori harmonijos ir atkakliai dirba, kad ją sukurtų. Mėgsta dirbti su kitais. Pastebi, ko kitiems reikia, ir stengiasi tai išpildyti. Nori būti įvertintas.

 

INTUITYVŪS TIPAI 

 

Introvertai 

 

INFJ - Siekia prasmės ir sąsajų tarp idėjų, santykių ir turto. Įžvalgus, nori suprasti, kas motyvuoja žmones. Įsipareigojęs savo vertybėms. Priima sprendimus ir organizuotai įgyvendina viziją.

 

INTJ - Originaliai mąsto ir turi stiprų savo tikslų siekimo stimulą. Greitai įžvelgia išorinių įvykių šablonus ir sukuria jų paaiškinimus. Skeptiškas, nepriklausomas.

 

INFP - Idealistas, lojalus savo vertybėms ir žmonėms, kurie jam svarbūs. Gali būti idėjų įgyvendinimo katalizatorius. Stengiasi suprasti žmones ir padėti jiems atskleisti savo potencialą.

 

INTP - Siekia viskam sukurti loginius paaiškinimus. Spręsdamas dominančią problemą, turi ypatingą sugebėjimą giliai susikaupti. Skeptiškas, kartais kritiškas, visada analitiškas.

 

Ekstravertai 

 

ENFP - Šiltai entuziastingas ir turintis vaizduotę. Gyvenimą mato pilną galimybių. Greitai sukuria sąsajas tarp įvykių ir informacijos ir su pasitikėjimu veikia pagal tai. Nori kitų pritarimo ir pats palaiko kitus.

 

ENTP - Greitas, sumanus, dėmesingas. Išsiskiria, kai reikia kurti konceptualias galimybes ir analizuoti jas strategiškai. Gerai supranta kitus žmones. Nemėgsta rutinos.

 

ENFJ - Šiltas, įsijaučiantis ir atsakingas, lojalus. Kiekviename atranda potencialą ir padeda jį atskleisti. Jautrus pagyrimams ir kritikai. Socialus, gali būti įkvepiantis lyderis.

 

ENTJ - Atviras, ryžtingas, imasi lyderiauti. Mato neefektyvias procedūras, sukuria ir įgyvendina išsamias sistemas organizacinių problemų sprendimui. Mėgsta nustatyti tikslus ir planuoti ilgam.

Print

Trumpai drūtai

Apibrėžiant organizacijų elgsenos discipliną (organizational behaviour - OB)

  

Organizacijų elgsena išsikovojo pripažinimą kaip akademinė disciplina, turinti turtingą tyrimų istoriją  (pavyzdžiui, Howthorno* tyrimus) bei tinkamą mokslinę metodologiją. 

Kaip ir visose srityse, šiame akademiniame lauke galima rasti baltų dėmių ar prieštaravimų, tačiau, bene, ryškiausia problema yra identiteto krizė. Kas iš tikro turima galvoje sakant „organizacijų elgsena“? Ar tai yra bandymas pakeisti visą valdymą elgsenos mokslo koncepcijomis ir technikomis? Ar OB skiriasi, o jeigu taip, tai kiek, nuo senos geros taikomosios darbo psichologijos? Laimei, į šiuos klausimus didžiaja dalimi yra atsakyta taip, kad tai tenkina ir valdymo akademikus ir elgsenos secialistus, ir vadybos praktikus.

Bendriausiais bruožais lyginant organizacijų elgseną (OB) ir susijusias disciplinas - organizacijų teoriją (organization theory - OT), organizacijų plėtrą (organization development - OD) ir žmogiškųjų išteklių valdymą (human resource management - HRM), OB yra labiau teoriškai orientuota ir nukreipta į mikroanalizę. 

Read more ...